PICK UP

一覧

情報カレンダー

1月
1
休館
2
休館
3
休館
4
5
6
7
8
9
やや混雑 シャトル便
10
やや混雑 シャトル便
11
やや混雑 シャトル便
12
13
14
15
16
大混雑 シャトル便
17
大混雑 シャトル便
18
休館
19
20
21
22
23
シャトル便
24
大混雑 シャトル便
25
26
27
28
29
30
大混雑
31
混雑
2月
1
2
3
4
5
6
大混雑 シャトル便
7
大混雑 シャトル便
8
休館
9
10
11
やや混雑 シャトル便
12
13
混雑 シャトル便
14
大混雑 シャトル便
15
16
17
18
19
20
混雑
21
大混雑
22
23
シャトル便
24
25
26
27
大混雑 シャトル便
28
大混雑 シャトル便
3月
1
2
3
4
5
6
大混雑 シャトル便
7
大混雑 シャトル便
8
休館
9
10
11
12
13
シャトル便
14
やや混雑 シャトル便
15
16
17
18
19
20
混雑 シャトル便
21
混雑 シャトル便
22
23
24
25
26
27
やや混雑 シャトル便
28
やや混雑 シャトル便
29
30
31
やや混雑
シャトル便
シャトル便 C-BUS⇔施設
やや混雑
…やや混雑
混雑
…混雑
大混雑
…大混雑

10月 体育館行事予定更新

追加

10月8日(木)10:00~13:00 フットサル

10月10日(土)12:00~14:00 バドミントン

10月27日(火)10:00~13:00 フットサル